Uppdateringar | Guldkusten

Uppdateringar


FIX: Vapenmeny

2019-07-09 03:16:10 av Makkan

Kort beskrivning: Om du inte har en aktiv ljuddämpare/ficklampa på ett vapen så kommer du inte att se knapparna "Ta av vapenlampa/ljuddämpare" i vapenmenyn.


Lång beskrivning: