Uppdateringar | Guldkusten

Uppdateringar


Uppdatering till surfplattan

2019-08-20 15:31:48 av Ninsew

Kort beskrivning: Surfplattan har blivit uppdaterad med animation, fler hemsidor och fler spel. Man kan nu bland annat kontakta Borgmästaren därifrån.


Lång beskrivning: - En animation för när man använder surfplattan är inlagd.
- Fler spel är inlagda på surfplattan.
- Sjukvårdens journalsystem är inlagt.
- Polisens system är utbyggt.
- GuldTechs kan nu skapa användarkonton, se loggar över majoriteten av vad som sker i folks surfplattor och allt GuldTech gör loggas.
- Guldkustens Kommun har nu fått en hemsida där man kan se lagboken och kontakta Borgmästaren. Denna kommer utvecklas till att innehålla Blocketannonser, jobbannonser och annat.
- Ett system för IRC är inlagt, vilket ger folk möjlighet att ha en helt krypterad kanal genom surfplattan.