Uppdateringar | Guldkusten

Uppdateringar


Knuffa bilar.

2019-06-10 23:30:55 av Koffe

Kort beskrivning: Animationen fungerar nu och följer med bilarna. Det går inte längre att knuffa bilar som ligger på sidan eller tak.


Lång beskrivning: